SGK

Enjoying our content?

Subscribe and receive a weekly newsletter packed with awesome stories to inspire you!

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

RİSK DEĞERLENDİRMESİ nedir 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yayımlanan yönetmeliklerin, çalışma hayatımıza getirdiği yeniliklerden biri de "risk değerlendirmesi" kavramıdır. Bu kavram, işyerlerinde var olan yada dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı...

Ağır ve Tehlikeli işler nelerdir

Ağır ve Tehlikeli işler (ATİ)   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); -Ağır ve Tehlikeli İşler "ATi" Yönetmeliğinde hangi işlerin bu kapsamda sayıldığı belirtilmiştir. -16 yaşını doldurmamış genç işçilerin, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. -Bazı ATİ de,kadın işçi ve...

ÜLKEMİZDEKİ İSG PROBLEMLERİ

ÜLKEMİZDEKİ İSG PROBLEMLERİ Nelerdir - İSG EĞİTİMİ YETERSİZLİĞİ - GÜVENLİK KÜLTÜRÜ - KAYIT DIŞI EKONOMİ - DENETİM - İŞLETMELERİN SINIRLI SERMAYE YAPILARI - ÇOĞU KOBİ'LERDE ESKİ TEKN0L03İ KULLANILMASI ■ ÇOCUK İŞÇİLİĞİ IŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN YETERSİZLİĞİ - MESLEK HASTALIKLARININ TEŞHİSİ - İŞSİZLİK VE YÜKSEK İŞÇİ DEVİR...

İş teftiş KURULU nedir

□ İş denetiminin ana amacı çalışanları korumak, çalışma yaşamı ile ilgili mevzuatın uygulanıp uygulanmadığını izlemek ve denetlemektir. □ 81 sayılı ILO Sözleşmesinin 3. ve 129 sayılı ILO Sözleşmesinin 6. maddelerine göre, iş denetiminin temel ve öncelikli...

ISG ile ilgili kurumlar

ISG ile ilgili kurumların listesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, i.îş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İl iş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi iif.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) iv.îş Teftiş Kurulu Mili Savunma Bakanlığı, Belediyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu, Üniversiteler, Milli Prodüktivite Merkezi, Sınai Eğitim...

Sağlık Kuralları bakımından Günde Ancak 7,5 saat veya daha az çalışılması

Günde Ancak 7,5 saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Bu İşler ilgili Yönetmelikte ayrıntılı şekilde sayılmıştır. Örneğin kurşun ve arsenik işleri başlığı altında, 7 adet faaliyet konusu belirtilmiştir. Bunun dışında, gürültü işler (Ortamdaki gürültü düzeyi 85 dB'in...